Dewch fel y mae!

152 dewch y ffordd yr ydych chi

Mae Billy Graham yn aml wedi defnyddio mynegiad i annog pobl i dderbyn y prynedigaeth sydd gennym yn Iesu: Dywedodd, "Dewch fel yr ydych chi!" Mae'n ein hatgoffa bod Duw yn gweld popeth: ein gorau a'n gwaethaf, ac eto mae'n ein caru ni. Mae'r alwad "dim ond i ddod fel yr ydych chi" yn adlewyrchiad o eiriau'r apostol Paul:

«Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren» (Römer 5,6-8).

Nid yw llawer o bobl heddiw hyd yn oed yn meddwl o ran pechod. Mae ein cenhedlaeth fodern ac ôl-fodern yn meddwl mwy o ran teimlad o "wacter", "anobaith" neu "disynnwyr", ac maen nhw'n gweld achos eu brwydr fewnol mewn teimlad o israddoldeb. Efallai y byddan nhw'n ceisio caru eu hunain fel ffordd o ddod yn hoffus, ond yn fwy tebygol na pheidio, maen nhw'n teimlo eu bod nhw wedi gorffen yn llwyr, wedi torri, ac na fyddan nhw byth yn ddiogel eto. Nid yw Duw yn ein diffinio trwy ein diffygion a'n methiannau; mae'n gweld ein bywyd cyfan. Y drwg fel y da ac mae'n ein caru'n ddiamod. Er nad yw'n anodd i Dduw ein caru ni, rydyn ni'n aml yn ei chael hi'n anodd derbyn y cariad hwn. Gwyddom yn ddwfn nad ydym yn deilwng o'r cariad hwn.

Yn y 15fed ganrif, ymladdodd Martin Luther frwydr anodd i fyw bywyd moesol berffaith. Gwelodd yn gyson ei fod yn methu. Yn ei rwystredigaeth, darganfu o'r diwedd ryddid yng ngras Duw. Tan hynny, roedd Luther wedi uniaethu â’i bechodau - a dod o hyd i anobaith yn unig - yn lle uniaethu â Iesu, mab perffaith ac annwyl Duw, a ddileodd bechodau’r byd, gan gynnwys pechodau Luther.

Mae Duw yn dy garu di. Hyd yn oed os yw Duw yn casáu pechod o waelod ei galon, nid yw'n casáu chi. Mae Duw yn caru pawb. Mae'n casáu pechod yn union oherwydd ei fod yn brifo ac yn dinistrio pobl.

Mae "Dewch fel yr ydych chi" yn golygu nad yw Duw yn aros ichi wella cyn i chi ddod ato. Mae eisoes yn eich caru chi, er gwaethaf yr hyn rydych chi wedi'i wneud. Iesu yw'r ffordd sicr i mewn i deyrnas Dduw a'r help perffaith allan o'u holl angen. Beth sy'n eich dal yn ôl o'r profiad o brofi cariad Duw? Beth bynnag ydyw: trosglwyddo'r baich hwn i Iesu, mae'n fwy na gallu ei gario yn eich lle?

gan Joseph Tkach