Cylchgrawn Focus Jesus

03 canolbwyntio ar jesws 2021 04

HYDREF - RHAGFYR 2021 - RHIFYN 4

 

Y briodferch a'r priodfab - Toni Püntener

Iesu a'r Merched - Sheila Graham

Dewisodd Maria y gorau - Pablo Nauer

Yn llif bywyd - Ewan Spence-Ross

Ydy Duw yn dal y tannau yn ei law - Tammy Tkach

Y darn arian coll - Hilary Buck

Y gwahoddiad i fywyd - Barry Robinson

Pryd ddaw Iesu eto - James Henderson

 

  03 canolbwyntio ar jesws 2021 03

GORFFENNAF - MEDI 2021 - RHIFYN 3

 

Proffesiwn a galw - Toni Püntener

Pentecost: Cryfder i'r Efengyl - Joseph Tkach

Yr Ysbryd Glân: Mae'n byw ynom ni! - Paul Kroll

Gweddi Diolchgarwch - Barry Robinson

Digofaint Duw - Paul Kroll

Hunan Bortread - James Henderson

Dewisiadau mewn Bywyd Dyddiol - Tammy Tkach

Bartimaeus - Barry Robinson

  03 canolbwyntio ar jesws 2021 02

EBRILL - MEHEFIN 2021 - RHIFYN 2

 

Geiriau ystyrlon - Toni Püntener

Mab Dyrchafedig y Dyn - Barry Robinson

Dau wledd - Roy Lawrence

Y bedd gwag: beth sydd ynddo i chi? - Joseph Tkach

Y Farn Olaf - Paul Kroll

Ymgyfarwyddo â Iesu - Ian Woodley

Wedi'i ddileu am byth - Joseph Tkach

Daeth Iesu dros bawb - Greg Williams

Yn wir, ef yw Mab Duw - Peter Mill

 

03 canolbwyntio ar jesws 2021 01

IONAWR - MAWRTH 2021 - RHIFYN 1

 

Duw gyda ni - Toni Püntener

Y goleuni go iawn - Mike Feazell

Nadolig Gartref - Tammy Tkach

Adduned orau'r Flwyddyn Newydd - Takalani Musekwa

Dydd San Ffolant - diwrnod y cariadon - Tim Maguire

Canhwyllau pen-blwydd - Joseph Tkach

Hanes Mefi-Boschet - Lance Witt

«Il Divino» Y Dwyfol - Cors Eddie

Y jwg wedi torri

03 canolbwyntio ar jesws 2020 04

HYDREF - RHAGFYR 2020 - RHIFYN 4

 

Y winwydden a'r gangen - Toni Püntener

Gwin priodas - Joseph Tkach

Mae gan ddynolryw ddewis - Eddie Marsh

A yw Duw yn ein caru ni o hyd? - Tammy Tkach

Die Gewissheit des Heils (Römer 8,18-39) - Michael Morrison

I fod yn gawr ffydd - Takalani Musekwa

Lle Presenoldeb Duw - Greg Williams

Immanuel Duw gyda ni - Toni Püntener

DNA y Creu Newydd - Hilary Buck

03 canolbwyntio ar jesws 2020 03

GORFFENNAF - MEDI 2020 - RHIFYN 3

 

Cael bywyd tragwyddol - Toni Püntener

Iesu yw bara'r bywyd - Sheila Graham

Mae Iesu wedi codi, mae'n fyw! - Pablo Nauer

A yw gras yn goddef pechod? - Joseph Tkach

Cymharwch, gwerthuswch a barnwch - Greg Williams

Torri blodau sy'n gwywo - Keith Hartrick

Ar y pwynt isel -Susan Reed

Ffoniwch - Answerer - Tammy Tkach

Gwahanu'r gwenith o'r siffrwd - Hilary Buck

03 canolbwyntio ar jesws 2020 02

EBRILL - MEHEFIN 2020 - RHIFYN 2


Cam ffydd - Toni Püntener

Mae Crist wedi codi - Barry Robinson

Gwraig Pilat ydw i - Joyce Catherwood

Gobaith yn marw ddiwethaf - James Henderson

O'r lindysyn i'r glöyn byw - Christine Joosten

Y llun cyfan o Iesu - Natu Moti

Tocyn Byrddio Teyrnas Dduw - James Henderson

Y greadigaeth newydd - Hilary Buck

Calon newydd - Joseph Tkach

Ysbryd y Gwirionedd - Joseph Tkach

Bywyd Gwaredig - Joseph Tkach

Cyfamod Maddeuant - James Henderson

03 canolbwyntio ar jesws 2020 01

IONAWR - MAWRTH 2020 - RHIFYN 1  


Mae'r golau'n tywynnu - Toni Püntener

Goleuni Crist yn y Byd - Joseph Tkach

Rhodd Duw i'r Ddynoliaeth - Eddie Marsh

Y stori eni fwyaf - Tammy Tkach

Bendith i eraill - Barbara Dahlgren

Dewch ataf! - Greg Williams

Gostyngiad Anfeidrol Duw - Cliff Neill

Arwyddion yr amseroedd - Joseph Tkach

Plentyn anodd - Irene Wilson

Baich trwm pechod - Brad Campbell

Swper Olaf Iesu - John McLean

Newyddion ffug? - Joseph Tkach

03 canolbwyntio ar jesws 2019 03

HYDREF - RHAGFYR 2019 - RHIFYN 4


Gorffwys yn Iesu - Toni Püntener

Diwrnod Trwmped - Joseph Tkach

Bywyd boddhaus - Gary Moore

Dewis y gorau - Greg Williams

Gwir addoliad - Joseph Tkach

Profwch ryddid go iawn - Devaraj Ramoo

Y Farn Olaf - Clifford Marsh

Cyflawnwch y gyfraith - Joseph Tkach

Perthynas wedi torri   - Michael Morrison

Y gorau o'r holl roddion - Takalani Musekwa

03 canolbwyntio ar jesws 2019 03

GORFFENNAF - MEDI 2019 - RHIFYN 3


Perthynas gynnes - Toni Püntener

Cymuned â Duw - Joseph Tkach

Y gwir addoldy - Hannes Zaugg

Mae Iesu'n eich adnabod chi'n dda iawn - Tammy Tkach

Ffynhonnell y dŵr byw - Owen Visagie

Grace yr athro gorau - Takalani Musekwa

Cam mawr i ddynoliaeth - Irene Wilson

Cipio cyfoeth - Joseph Tkach

Iaith y corff - Barry Robinson

Bod gyda Iesu - Cathy Deddo

03 canolbwyntio ar jesws 2019 02

EBRILL - MEHEFIN 2019 - RHIFYN 2

 

Bywyd newydd - Toni Püntener

Lasarus dewch allan! - Joseph Tkach

Pwy yw barabbas? - Cors Eddie

Ffydd - Gweld yr Anweledig - Joseph Tkach

Mae Iesu'n byw! - Gordon Green

Ofn y Farn Olaf? - Joseph Tkach

Yn y lle iawn ar yr amser iawn - Tammy Tkach

Bywyd yng nghariad Duw - Barbara Dahlgren

Iesu, y cyfamod cyflawn - Joseph Tkach

Pentecost - Natu Moti

Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynoch chi! - Paul Kroll

 

03 canolbwyntio ar jesws 2019 01

IONAWR - MAWRTH 2019 - RHIFYN 1


Eich taith nesaf - Toni Püntener

Mae Duw gyda ni - Takalani Musekwa

Pan oedd yr amser ar ben - Tammy Tkach

Iesu: Yr Addewid - Joseph Tkach

Ble wyt ti - Eddie Mars

Beth yw eich barn chi am y gair Duw? - Joseph Tkach

Y ddaear em las - Cliff Neill

Gwrthod - Barbara Dahlgren

Iesu: Teyrnas Dduw - Toni Püntener

Cyfiawnhad - Tammy Tkach

Mae Crist yn byw ynoch chi! - Pablo Nauer

Y bydysawd - Joseph Tkach

03 canolbwyntio ar jesws 2018 03

HYDREF - RHAGFYR 2018 - RHIFYN 3


Arwydd yr amseroedd - Toni Püntener

Gadewch i Olau Crist ddisgleirio - Cors Eddie

Mae llawer i'w ysgrifennu o hyd - James Henderson

Gobaith i'r Deillion - Clogwyn Neill

Beth yw eich barn chi am bobl nad ydyn nhw'n credu? - Joseph Tkach

Chi gyntaf! - James Henderson

Anrhegion neis - Eben D. Jacobs

Rwy’n caru hynny am Iesu - Thomas Schirrmacher

Mae wrth fy modd gyda mi - Tammy Tkach

Rwy'n gaeth - Takalani Musekwa

03 canolbwyntio ar jesws 2018 02

GORFFENNAF - MEDI 2018 - RHIFYN 2


Y grawn gwenith - Toni Püntener

Iesu y Cyntaf - Michael Morrison

Busnes Duw yw iachawdwriaeth - Michael Morrison

Pwll neu afon - Tammy Tkach

Iesu doethineb yn bersonol - Gordon Green

Yr angor am oes - Joseph Tkach

Dyfodiad yr Arglwydd - Normau L. Shoaf

Bywyd yn helaeth - Barbara Dahlgren

Dod o hyd i orffwys yn Iesu - Pablo Nauer

03 canolbwyntio ar jesws 2018 01

EBRILL - MEHEFIN 2018 - RHIFYN 1

 

Sylw ar Iesu - Toni Püntener

Mae'n Wir Wedi'i Wneud - Joseph Tkach

Rhufeiniaid 10,1: 15-XNUMX: Newyddion Da i Bawb - Jonathan Stepp

Gwers o'r golchdy - Tammy Tkach

Crist yw'r winwydden, ni yw'r canghennau - Joseph Tkach

Dylai'r cyntaf fod yr olaf! - Hilary Jacobs

Mae'r Ysbryd Glân yn ei gwneud hi'n bosibl - Philipper Gale

Heddwch ar Sul y Mamau - Joseph Tkach

Estroniaid Preswyl - Cliff Neill