Defnyddiwch y rhodd o amser

defnyddio rhodd ein hamser Am 20. September feierten die Juden das Neujahrsfest, ein Fest mit vielfacher Bedeutung. So feiert man den Beginn des Jahreszyklus, gedenkt der Erschaffung von Adam und Eva und es erinnert auch an die Schöpfung des Universums, was den Beginn der Zeit einschliesst. Während des Lesens über das Thema Zeit fiel mir wieder ein, dass Zeit auch mehrere Bedeutungen hat. Eine davon ist, dass Zeit ein Vermögenswert ist, über den Milliardäre und Bettler gleichermassen verfügen. Wir alle haben 86.400 Sekunden am Tag. Da wir sie aber nicht speichern können (Zeit kann man nicht überziehen oder abheben), stellt sich die Frage: «Wie nutzen wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht?»

Gwerth amser

Paulus war sich des Wertes von Zeit bewusst und ermahnte die Christen, «die Zeit auszukaufen» (Eph. 5,16). Bevor wir uns die Bedeutung dieses Verses genauer ansehen, möchte ich ein Gedicht mit Ihnen teilen, das den grossen Wert der Zeit beschreibt:

Profwch werth amser

I ddarganfod gwerth blwyddyn, gofynnwch i fyfyriwr a fethodd ei arholiad terfynol.
I ddarganfod gwerth mis, gofynnwch i fam a esgorodd ar blentyn yn rhy gynnar.
I ddarganfod gwerth wythnos, gofynnwch i olygydd papur newydd wythnosol.
I ddarganfod gwerth awr, gofynnwch i'r cariadon sy'n aros i weld ei gilydd.
I ddarganfod gwerth munud, gofynnwch i rywun a fethodd eu trên, bws neu hediad.
I ddarganfod gwerth eiliad, gofynnwch i rywun sydd wedi goroesi damwain.
I ddarganfod gwerth milieiliad, gofynnwch i rywun a enillodd fedal arian yn y Gemau Olympaidd. Nid yw amser yn aros i unrhyw un.
Casglwch bob eiliad sydd gennych, oherwydd mae'n werthfawr.
Rhannwch ef gyda rhywun arbennig a bydd yn dod yn fwy gwerthfawr fyth.

(Awdur yn anhysbys)

Sut mae amser yn cael ei brynu allan?

Dieses Gedicht bringt es in Bezug auf die Zeit auf einen Punkt, den Paulus ganz ähnlich in Epheser 5 aufzeigt. Im Neuen Testament gibt es zwei Wörter, die aus dem Griechischen mit auskaufen übersetzt werden. Das eine ist agorazo, das sich auf das Kaufen von Dingen auf einem normalen Marktplatz (agora) bezieht. Das andere ist exagorazo, was sich auf das Kaufen von Dingen abseits davon bezieht. Paulus verwendet das Wort exagorazo in Eph. 5,15-16 und ermahnt uns: «Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in dieser üblen Zeit Gutes zu tun» [Neues Leben, SMC, 2011]. In der Luther-Übersetzung von 1912 heisst es «kaufet die Zeit aus.» Es scheint so, als wolle Paulus uns drängen, die Zeit ausserhalb des normalen Marktgeschehens auszukaufen.

Nid ydym yn gyfarwydd iawn â'r gair "prynu allan". Mewn bywyd busnes, deellir ei fod yn "prynu'n wag" neu yn yr ystyr "setlo i lawr". Os na allai person dalu ei ddyledion, gallent wneud cytundeb i logi eu hunain fel gweision i'r person oedd yn ddyledus iddynt nes bod y dyledion wedi'u talu. Gellid terfynu eu gwasanaeth yn gynamserol hefyd pe bai rhywun yn talu'r ddyled yn ei le. Os prynwyd dyledwr allan o'r gwasanaeth yn y modd hwn, cyfeiriwyd at y broses hon fel “sbarduno neu adbrynu”.

Gellir sbarduno pethau gwerthfawr hefyd - fel rydyn ni'n ei wybod o siopau gwystlo heddiw. Ar y naill law, mae Paul yn dweud wrthym am ddefnyddio neu brynu amser. Ar y llaw arall, yn seiliedig ar gyd-destun cyfarwyddyd Paul, gwelwn y dylem fod yn ddilynwyr Iesu. Mae Paul yn dweud wrthym am ddeall y dylem ganolbwyntio ar yr un a brynodd yr amser inni. Ei ddadl yw peidio â gwastraffu amser ar bethau eraill sy'n ein cadw rhag canolbwyntio ar Iesu a'r gwaith a wahoddodd ni i'w wneud.

Dyma'r sylwebaeth ar Effesiaid 5,16:1 o Gyfrol o Astudiaethau Geiriau Wuest yn y Testament Newydd yng Ngwlad Groeg:

«Auskaufen» kommt vom griechischen Wort exagorazo (ἐξαγοραζω), und bedeutet «auskaufen». Im mittleren Teil, der hier verwendet wird, bedeutet es «für sich selbst auskaufen oder zum eigenen Vorteil.» Bildlich gesprochen, bedeutet es «nutze jede Gelegenheit zum weisen und heiligen Gebrauch, Gutes zu tun», so dass Eifer und Gutes-tun als Zahlungsmittel gelten, durch die wir die Zeit erwerben» (Thayer). «Zeit» ist nicht chronos (χρονος), also »Zeit als solches”, sondern kairos (καιρος), «die Zeit, die als strategischer, epochaler, rechtzeitiger und günstiger Zeitabschnitt» zu betrachten ist. Man solle nicht bestrebt sein, die Zeit als solches möglichst gut zu nutzen, sondern Nutzen aus den Gelegenheiten zu ziehen, die sich uns bieten.

Gan na ellir ystyried amser fel nwydd fel y gellir ei brynu allan yn llythrennol, rydym yn deall datganiad Paul yn drosiadol, sydd yn ei hanfod yn golygu y dylem wneud y defnydd gorau o'r sefyllfa yr ydym ynddi. Os gwnawn hynny, bydd gan ein hamser fwy o ystyr ac ystyr a bydd hefyd yn "talu ar ei ganfed".

Rhodd gan Dduw yw amser

Als Teil der Schöpfung Gottes ist Zeit ein Geschenk für uns. Einige haben mehr davon und einige weniger. Aufgrund medizinischer Fortschritte, guter genetischer Anlagen und Gottes Segen, werden viele von uns über 90 und einige sogar über 100 Jahre alt werde n. Kürzlich hörten wir von einem Mann in Indonesien, der im Alter von 146 Jahren gestorben ist! Es spielt keine Rolle, wieviel Zeit Gott uns gibt, denn Jesus ist der Herr der Zeit. Durch die Menschwerdung, kam der ewige Sohn Gottes aus der Ewigkeit in die Zeit. Daher erlebt Jesus geschaffene Zeit anders, als es bei uns der Fall ist. Unsere geschaffene Zeit ist begrenzt in ihrer Dauer, während Gottes Zeit, ausserhalb der Schöpfung unbegrenzt ist. Gottes Zeit ist nicht in Ab- schnitte aufgeteilt, wie bei uns, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gottes Zeit hat auch eine völlig andere Qualität – eine Art von Zeit, die wir nicht völlig verstehen können. Was wir tun können (und sollten), ist, in unserer Zeit zu leben, in der sicheren Zuversicht, dass wir unseren Schöpfer und Erlöser in seiner Zeit, der Ewigkeit, begegnen werden.

Peidiwch â defnyddio na gwastraffu amser yn anghywir

Pan fyddwn yn siarad yn drosiadol am amser ac yn dweud pethau fel "peidiwch â gwastraffu amser", rydym yn golygu mewn ffordd y gallem golli'r defnydd cywir o'n hamser gwerthfawr. Mae'n digwydd pan fyddwn yn caniatáu i rywun neu rywbeth gymryd ein hamser ar gyfer pethau nad ydynt o unrhyw werth i ni. Mynegir hyn yn ffigurol, ystyr yr hyn y mae Paul eisiau ei ddweud wrthym: "Prynwch yr amser". Mae bellach yn ein cynhyrfu i beidio â chamddefnyddio na gwastraffu ein hamser mewn ffordd sy'n peri inni fethu â chyfrannu at yr hyn sy'n werthfawr i Dduw ac i ni Gristnogion.

Yn y cyd-destun hwn, gan ei fod yn ymwneud ag "amser prynu", rhaid inni gofio bod ein hamser wedi'i brynu a'i adennill gyntaf gan faddeuant Duw trwy ei fab. Yna rydym yn parhau i brynu amser trwy ddefnyddio ein hamser yn iawn i gyfrannu at berthynas gynyddol â Duw a gyda'n gilydd. Rhodd Duw i ni yw'r prynu hwn allan o amser. Pan wnaeth Paul ein cymell yn Effesiaid 5,15 i “edrych yn ofalus ar sut rydyn ni’n byw ein bywydau, nid fel pethau doeth ond fel dynion doeth,” mae’n ein cyfarwyddo i achub ar y cyfleoedd y mae amser yn eu rhoi inni i Dduw i anrhydeddu.

Ein cenhadaeth »rhwng amseroedd»

Mae Duw wedi rhoi amser inni gerdded yn ei olau, i gymryd rhan yng ngweinidogaeth yr Ysbryd Glân gyda Iesu wrth symud y genhadaeth ymlaen. I wneud hyn rydyn ni wedi cael yr "amser rhwng amseroedd" Adfent gyntaf ac ail Adfent Crist. Ein cenhadaeth ar yr adeg hon yw helpu pobl eraill i chwilio a gwybodaeth am Dduw a'u helpu i fyw bywyd o ffydd a chariad, yn ogystal ag yn yr hyder sicr y bydd Duw yn y diwedd yr holl greadigaeth wedi prynu allan yn llawn, sy'n cynnwys amser. Rwy’n gweddïo y byddwn ni yn y GCI yn prynu allan yr amser y mae Duw wedi’i roi inni trwy fyw a chyhoeddi efengyl cymod Duw yng Nghrist yn ffyddlon.

Mewn diolchgarwch am roddion amser a thragwyddoldeb Duw,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfDefnyddiwch rodd ein hamser