Ble mae Iesu'n byw?

165 ble mae jesws yn byw Rydym yn addoli Gwaredwr atgyfodedig. Mae hynny'n golygu bod Iesu'n byw. Ond ble mae e'n byw? Oes ganddo dŷ? Efallai ei fod yn byw ymhellach i lawr y stryd na'r un sy'n gwirfoddoli yn y lloches i'r digartref. Efallai ei fod hefyd yn byw yn y tŷ mawr ar y gornel gyda phlant maeth. Efallai ei fod yn byw yn eich tŷ chi hefyd - fel yr un a dorrodd lawnt y cymydog pan oedd yn sâl. Gallai Iesu hyd yn oed wisgo'ch dillad fel y gwnaethoch pan oeddech chi'n helpu menyw y gadawyd ei char ar y briffordd.

Ja, Jesus ist lebt, und er lebt in jedem, der ihn als Erlöser und Herrn akzeptiert hat. Paulus sagte, dass er mit Christus gekreuzigt wurde. Deswegen konnte er sagen: «Und doch lebe ich; aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat» (Gal. 2,20).

Mae byw bywyd Crist yn golygu ein bod ni'n fynegiant o'r bywyd roedd yn byw yma ar y ddaear. Mae ein bywyd wedi ymgolli yn ei fywyd ac yn unedig ag ef. Mae'r datganiad hunaniaeth hwn yn perthyn i un gangen o'r groes hunaniaeth yr oeddem wedi'i hadeiladu. Mae ein mynegiadau o gariad a gofal yn naturiol yn dilyn ein galwad (sylfaen y groes) pan fydd un wedi dod yn greadigaeth newydd (boncyff y groes) ac wedi ei gysgodi gan ras Duw (croesfar y groes).

Wir sind ein Ausdruck des Lebens Christi, weil er unser wirkliches Leben ist (Kol. 3,4). Wir sind Bürger des Himmels, nicht der Erde, und wir sind nur temporäre Bewohner unserer physischen Körper. Unser Leben sind wie ein Hauch von Dampf, der in einem Augenblick verschwindet. Jesus in uns ist permanent und real.

Römer 12, Epheser 4-5 und Kol. 3 zeigen uns, wie man das wahre Leben Christi lebt. Als erstes müssen wir unseren Blick auf die Realitäten des Himmels richten, und dann die bösen Dinge, die sich in unserem Innern verbergen, in den Tod geben (Kol. 3,1.5). Vers 12 erklärt, dass wir «als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut» anziehen sollen. Vers 14 weist uns an: «Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der Vollkommenheit ist.»

Gan fod ein bywyd go iawn yn Iesu, rydyn ni'n cynrychioli ei gorff corfforol ar y ddaear ac yn arwain bywyd ysbrydol Iesu o gariad a rhoi. Ni yw'r galon y mae'n caru â hi, y breichiau y mae'n cofleidio â nhw, y dwylo y mae'n helpu gyda nhw, y llygaid y mae'n gweld gyda nhw, a'r geg y mae'n annog eraill gyda hi ac yn canmol Duw. Yn y bywyd hwn ni yw'r unig un y mae pobl yn ei weld gan Iesu. Felly dylai ei fywyd, yr ydym yn ei fynegi, fod yn un da yn well! Bydd hynny'n wir hefyd os gwnawn bopeth dros gynulleidfa un dyn - dros Dduw a phopeth er Ei ogoniant.

So, wo lebt Jesus nun? Er lebt, wo wir leben (Kol. 1,27b). Lassen wir sein Leben durchleuchten oder halten wir ihn weggeschlossen, zu tief versteckt, um bemerkt zu werden oder anderen zu helfen? Wenn ja, lassen Sie uns unser Leben in ihm verbergen (Kol. 3,3) und gestatten wir ihm, durch uns zu leben.

gan Tammy Tkach


pdfBle mae Iesu'n byw?