Gosodwch y blaenoriaethau

Mae llawer o bobl - gan gynnwys y rhai ohonom sydd mewn gweinidogaeth fugeiliol - yn chwilio am lawenydd mewn lleoedd anghywir. Fel bugeiliaid, rydyn ni am ddod o hyd iddyn nhw mewn eglwys fwy, gweinidogaeth fwy effeithiol ac yn aml iawn yng nghanmoliaeth ein cydweithwyr neu aelodau’r eglwys. Fodd bynnag, rydym yn gwneud hynny'n ofer - ni fyddwn yn dod o hyd i lawenydd yno.

Yr wythnos diwethaf rhannais gyda chi yr hyn a gredaf yw llofrudd Rhif 1 yn y weinidogaeth Gristnogol - cyfreithlondeb. Credaf yn gryf fod blaenoriaethau anghywir yn dilyn yn syth wedi hynny. Mae Paul yn siarad am ei flaenoriaethau ei hun yn ei lythyr at y Philipiaid. Meddai: Ond yr hyn a oedd yn ennill i mi rwyf wedi ystyried niwed er mwyn Crist. Ydw, rwy'n dal i ystyried bod y cyfan yn niweidiol i wybodaeth afieithus Crist Iesu fy Arglwydd. Er ei fwyn mae hyn i gyd wedi cael ei niweidio i mi, ac rwy'n ei ystyried yn budreddi, er mwyn imi ennill Crist (Philipiaid 3,7-un).

Dyma gyfrif elw a cholled Paul. Fodd bynnag, meddai: Rwy'n ystyried bod yr hyn a oedd unwaith yn ennill yn niweidiol i wybodaeth Iesu. Bydd eich blaenoriaethau allan o gydbwysedd os nad ydych yn canolbwyntio'n llawn ar berson Iesu Grist, os na allwch ystyried unrhyw beth arall o'i gymharu ag Ef fel niwed. Dyma un o'r rhesymau pam y cadwodd Paul ei lawenydd er ei fod yn y carchar pan ysgrifennodd y llythyr hwn.

Gadewch i ni gymryd yr ymadrodd: Rwy'n ystyried y cyfan yn faw ennill Crist. Gellir cyfieithu'r gair baw hefyd fel baw. Dywed Paul wrthym fod popeth sydd gennym yn crap di-werth heb Iesu. Ni all enwogrwydd, arian, na phŵer fyth ddisodli'r llawenydd syml o adnabod Iesu.

Fe welwch lawenydd mewn gwasanaeth os byddwch chi'n cadw trefn ar eich blaenoriaethau. Peidiwch â cholli llawenydd dros bethau nad ydyn nhw'n bwysig. Mae Crist yn bwysig. Mae yna lawer o bethau llai pwysig a all beri ichi golli eich llawenydd yng ngwasanaeth yr eglwys. Nid yw pobl yn gwneud yr hyn maen nhw ei eisiau. Nid ydynt yn ymddangos pan fyddant yn ymddangos fel y dymunwch. Nid ydyn nhw'n helpu os dylech chi helpu. Bydd pobl yn eich siomi. Os ydych chi'n canolbwyntio ar y pethau hyn, byddwch chi'n colli'ch llawenydd yn hawdd.

Mae Paul yn dweud wrthym yn y llythyr hwn nad oes ots pa fath o anrhydeddau sydd gennych chi, pa mor fawr yw'ch eglwys, neu faint o lyfrau rydych chi wedi'u hysgrifennu - gallwch chi gael pob un o'r rhain yn eich gweinidogaeth a dal i fod yn anhapus. Mae Paul yn pwyntio yn Philipiaid 3,8 yn awgrymu bod bywyd yn cynnwys cyfnewid pethau. Roedd o'r farn ei fod yn niwed i gyd i'w gael yng Nghrist.
 
Dywedodd Iesu rywbeth arall am y cyfnewid. Dywedodd wrthym na allwn wasanaethu dau feistr. Mae'n rhaid i ni benderfynu beth neu bwy fydd rhif un yn ein bywydau. Mae llawer ohonom ni eisiau Iesu ynghyd â rhywbeth arall. Rydyn ni eisiau gwasanaethu Duw mewn gwaith eglwysig, ond ar yr un pryd rydyn ni'n dal gafael ar bethau eraill. Dywed Paul wrthym fod yn rhaid inni roi'r gorau i'r holl bethau hyn er mwyn adnabod Crist.

Y rheswm pam mae ein blaenoriaethau wedi cymysgu ac felly mae ein gweinidogaeth yn ddi-lawen yw oherwydd ein bod ni'n gwybod bod yn rhaid i ni roi'r gorau i rai pethau er mwyn byw dros Grist mewn gwirionedd. Rydym yn ofni y byddwn yn gyfyngedig. Ond prin y gallwn ddianc rhag realiti. Pan ddown ni at Iesu, rydyn ni'n ildio popeth. Y peth rhyfedd yw, pan rydyn ni'n gwneud hynny, rydyn ni'n darganfod nad ydyn ni erioed wedi'i gael cystal. Mae'n cymryd yr hyn rydyn ni wedi'i roi iddo ac mae'n ei wella, ei ail-lunio, ychwanegu ystyr newydd a'i roi yn ôl i ni mewn ffordd newydd.

Dywedodd Jim Elliot, y cenhadwr a lofruddiwyd gan yr Indiaid yn Ecwador: Nid yw’n ffwl sy’n rhoi’r gorau i’r hyn na all ei gadw er mwyn cael yr hyn na all ei golli.

Felly beth ydych chi'n ofni rhoi'r gorau iddi? Beth sydd wedi dod yn flaenoriaeth anghywir yn eich bywyd a'ch gwasanaeth? A yw'r berthynas â Christ wedi cael ei disodli gan nodau eglwysig?

Mae'n bryd aildrefnu'ch blaenoriaethau - a dod o hyd i'ch llawenydd eto.

gan Rick Warren


pdfGosodwch y blaenoriaethau