Profiadau gyda Duw

046 profiad gyda duw «Komm einfach so wie Du bist!» Es ist eine Erinnerung, dass Gott alles sieht: Unser Bestes und Schlechtestes und er liebt uns dennoch. Der Ruf einfach zu kommen so wie du  bist, ist eine Widerspiegelung der Worte des Apostels Paulus in Römer: «Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren» (Römer 5,6-8).

Nid yw llawer o bobl heddiw hyd yn oed yn meddwl o ran pechod. Mae ein cenhedlaeth fodern ac ôl-fodern yn meddwl mwy o ran teimlad o "wacter", "anobaith" neu "ddisynnwyr", ac maen nhw'n gweld achos eu brwydr fewnol mewn teimlad o israddoldeb. Efallai y byddant yn ceisio caru eu hunain fel modd i ddod yn hoffus, ond yn fwy tebygol na pheidio, maent yn teimlo eu bod wedi gorffen yn llwyr, wedi torri, ac na fyddant byth yn ddiogel eto.

Ond nid yw Duw yn ein diffinio trwy ein diffygion a'n methiannau; mae'n gweld ein bywyd cyfan: y da, y drwg, yr hyll ac mae'n ein caru ni beth bynnag. Hyd yn oed os nad yw'n anodd i Dduw ein caru ni, rydyn ni'n aml yn cael amser caled yn derbyn y cariad hwn. Gwyddom yn ddwfn nad ydym yn deilwng o'r cariad hwn. Yn y 15fed ganrif, ymladdodd Martin Luther frwydr anodd i fyw bywyd moesol berffaith, ond gwelodd yn gyson ei fod wedi methu, ac mewn rhwystredigaeth darganfu ryddid yng ngras Duw o'r diwedd. Tan hynny, roedd Luther wedi uniaethu â’i bechodau - a chanfod anobaith yn unig - yn lle uniaethu â Iesu, Mab perffaith ac annwyl Duw, a ddileodd bechodau’r byd, gan gynnwys pechodau Luther.

Y dyddiau hyn, mae gan lawer o bobl, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n meddwl o ran pechod, deimladau o anobaith o hyd ac maen nhw'n llawn amheuon sy'n arwain at deimlad dwfn nad yw un yn hoffus. Yr hyn sydd angen i chi ei wybod yw er gwaethaf eu gwacter, er gwaethaf eu di-werth, mae Duw yn eu gwerthfawrogi a'u caru. Mae Duw yn dy garu di hefyd. Hyd yn oed os yw Duw yn casáu pechod, nid yw'n casáu chi. Mae Duw yn caru pawb, hyd yn oed pechaduriaid, ac yn casáu pechod yn union oherwydd ei fod yn brifo ac yn dinistrio pobl.

Mae "Dewch fel yr ydych chi" yn golygu nad yw Duw yn aros ichi wella cyn i chi ddod ato. Mae eisoes yn eich caru chi, er gwaethaf yr hyn rydych chi wedi'i wneud. Mae wedi sicrhau ffordd allan o bopeth a allai eich gwahanu oddi wrtho. Mae wedi sicrhau eich bod yn dianc o bob carchar o'r meddwl a'r galon ddynol.

Beth sy'n eich dal yn ôl rhag profi cariad Duw? Beth bynnag ydyw: Pam na wnewch chi drosglwyddo'r baich hwn i Iesu, sy'n fwy na abl i'w gario drosoch chi?

gan Joseph Tkach