Y darlun cyfan o Iesu

590 y darlun cyfan o Iesu Clywais y stori ganlynol yn ddiweddar: Roedd gweinidog yn gweithio ar bregeth pan ddaeth ei ferch 5 oed i'w astudiaeth a gofyn am ei sylw. Wedi ei gythruddo gan yr aflonyddwch, fe rwygodd fap o'r byd yn ddarnau bach a oedd yn ei ystafell a dweud wrthi: Ar ôl i chi roi'r llun hwn at ei gilydd, cymeraf fy amser i chi! Er mawr syndod iddo, daeth ei ferch yn ôl gyda’r cerdyn cyfan o fewn 10 munud. Gofynnodd iddi: fêl, sut wnaethoch chi hynny? Ni allech wybod enwau pob cyfandir a gwlad! Atebodd: Roedd llun o Iesu ar y cefn a rhoddais y rhannau unigol at ei gilydd mewn llun. Diolchodd i'w ferch am y llun, cadwodd ei addewid, ac yna gweithiodd ar ei bregeth, sy'n datgelu rhannau unigol bywyd Iesu fel llun trwy'r Beibl.

Allwch chi weld y darlun cyfan o Iesu? Wrth gwrs, ni all unrhyw lun ddatgelu’r duwdod llwyr, y mae ei wyneb yn tywynnu fel yr haul yn ei rym llawn. Gallwn gael darlun cliriach o Dduw trwy lunio rhannau'r ysgrythur gyfan.
«Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist» (Johannes 1,1-3). Das ist eine Beschreibung von Jesus im Neuen Testament.

Gott wird im Alten Testament beschrieben, wie Jesus, als noch ungeborener Sohn Gottes, mit dem Volk Israel lebte. Jesus, das lebendige Wort Gottes, wandelte mit Adam und Eva im Garten Eden, später erschien er Abraham. Er rang mit Jakob und führte das Volk Israel aus Ägypten heraus: «Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsre Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind; und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus» (1. Korinther 10,1-4; Hebräer 7).

Jesus wird im Alten Testament und im Neuen Testament offenbart: «Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit» (Johannes 1,14).

Ydych chi'n gweld Iesu â llygaid ffydd fel eich Gwaredwr, Gwaredwr, fel eich archoffeiriad a'ch brawd hŷn? Arestiodd milwyr Iesu i gael ei groeshoelio a'i ladd. Cododd Duw ef oddi wrth y meirw. Mae'r llun llawn o Iesu Grist bellach yn byw ynoch chi os ydych chi'n credu ynddo. Yn yr ymddiriedolaeth hon, Iesu yw eich gobaith ac mae'n rhoi ei fywyd i chi. Bydd ei waed gwerthfawr yn eich iacháu am bob tragwyddoldeb.

gan Natu Moti