Cylchgrawn "Olyniaeth"

 

03 olyniaeth 2019 01

Ionawr - Ebrill 2019 - Llyfryn 1

 

Profwch Dduw â'ch holl synhwyrau - Greg Williams

Mae'n gallu ei wneud! - Santiago Lange

Pris uchel Teyrnas Dduw - Ted Johnston

Aros mewn cariad â Duw - Barbara Dahlgren

Byddwch yn eilunaddoliaeth ac yn Gristion - Charles Fleming

Pedwar Hanfod Am Dduw - Roy Lawrence

 

 

 

 

 


 

03 olyniaeth 2018 04 Hydref - Rhagfyr 2018 - Llyfryn 4

DEWCH GADEWCH NI

Egwyddorion Sylfaenol Addoli - Dr. Joseph Tkach

Mae Duw eisiau rhoi bywyd go iawn i ni - Santiago Lange

Yr Efengyl - Eich Gwahoddiad i Deyrnas Dduw - Neil Earle

Chwilio am heddwch mewnol - Barbara Dahlgren

Perthynas ar hyd llinellau Crist - Santiago Lange

Beth yw'r anrhegion da? - Yn union D. Jacobs

 

 

 

 

 


 

03 olyniaeth 2018 03

Gorffennaf Medi 2018 - Llyfryn 3

Molwch yr Arglwydd

Gogoniant maddeuant Duw - Joseph Tkach

Aros yng Nghrist - Santiago Lange

Iesu - y dioddefwr gwell - Ted Johnston

Gadewch i Dduw fod yr hyn ydyw - Michael Feazell

Ydych chi'n addfwyn? - Barbara Dahlgren

Geiriau cyfiawn - Hilary Jacobs

 

 

 

 

 


 

03 olyniaeth 2018 02

Ebrill Mehefin 2018 - Llyfryn 2

Dewch, Arglwydd Iesu

Mae wedi gwneud yn wirioneddol - Joseph Tach

Dewch ymlaen, Arglwydd Iesu - Barbara Dahlgren

Dyfodiad yr Arglwydd - Norman Shoaf

Dywedir mai'r cyntaf yw'r olaf - Hilary Jacobs

Nid oes unrhyw beth yn ein gwahanu oddi wrth gariad Duw - Michael Morrison

Arhoswch yn dawel - Gordon Green

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2018 01

 

Ionawr - Mawrth 2018 - Llyfryn 1

BETH FYDD Y DYFODOL YN DOD?

Efengylu trwy sbectol Iesu - Joseph Tkach

Nodyn i'ch atgoffa ar yr amser iawn - Hilary Jacobs

Y Farn Olaf - Paul Kroll

Mathew 9: Pwrpas Iachau - Michael Morrison

Perthynas Duw â'i bobl - Michael Morrison

Ymrwymwch eich gweithiau i'r Arglwydd - Gordon Green

Pam gweddïo pan mae Duw eisoes yn gwybod popeth? - James Henderson

 

 

 


 


03 olyniaeth 2017 04

 

Hydref - Rhagfyr 2017 - Rhifyn 4

AR Y MYND GYDA IESU

Gweithio gydag amynedd - gan Joseph Tkach

Cymerodd ofal ohonynt - gan Tammy Tkach

Penderfynwch wenu - gan Barbara Dahlgren

Perthynas Duw â'i bobl - gan Michael Morrison

Mathew 7: Y Bregeth ar y Mynydd - gan Michael Morrison

Hunanreolaeth - gan Gordon Green

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2017 03

 

Gorffennaf - Medi 2017 - Rhifyn 3

Y bugail da

Brysiwch i fyny ac aros! - gan Joseph Tkach
Y trap gofalu - gan Hilary Jacobs

Clecs a chlecs - gan Barbara Dahlgren

Mathew 6: Y Bregeth ar y Mynydd (Rhan 3) - gan Michael Morrison

Cymrodoriaeth â Duw - gan Michael Morrison

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 22) - gan Gordon Green

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2017 02

 

Ebrill - Mehefin 2017 - Rhifyn 2

Solus christus

Cipolwg ar Dragywyddoldeb - gan Joseph Tkach

Gyda hyder o flaen yr orsedd - gan Barbara Dahlgren

Mathew 5: Y Bregeth ar y Mynydd (Rhan 2) - gan Michael Morrison

Perthynas Duw â'i Bobl yn y Salmau - gan Michael Morrison

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 21) - gan Gordon Green

 

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2017 01

 

Ionawr - Mawrth 2017 - Rhifyn 1

Amserau anodd

Problem drygioni yn y byd hwn - gan Joseph Tkach

Dechreuwch y diwrnod gyda Duw - Barbara Dahlgren

Mathew 5: Y Bregeth ar y Mynydd (Rhan 1) - gan Michael Morrison

Ydyn ni'n pregethu "gras rhad"? - gan Joseph Tkach

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 20) - gan Gordon Green

 

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2016 04

 

Hydref - Rhagfyr 2016 - Rhifyn 4

Newid persbectif

Mor rhyfeddol yw cariad Duw - gan Joseph Tkach

A oes ail gyfle gyda Duw? - gan Johannes Maree

Colledion ... - gan Tammy Tkach

Ochr arall y geiniog - gan Bob Klynsmith

Penderfynwch edrych ar Dduw - gan Barbara Dahlgren

Gras Duw - rhy dda i fod yn wir? - gan Joseph Tkach

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon - Rhan 19 - gan Gordon Green

 

 

 


 

03 olyniaeth 2016 03

 

Gorffennaf - Medi 2016 - Rhifyn 3

Olyniaeth yn ymarferol

Gyda Iesu mewn llawenydd a dioddefaint - gan Joseph Tkach

(K) dychweliad i normalrwydd - gan Tammy Tkach

Dewiswch y presennol - gan Barbara Dalhgren

Atgyfodiad ac Ail Ddyfodiad Iesu Grist - gan Michael Morrison

Ein hunaniaeth newydd yng Nghrist - gan Joseph Tkach

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon - Rhan 18 - gan Gordon Green

 

 

 


 


03 olyniaeth 2016 02

 

Ebrill - Mehefin 2016 - Rhifyn 2

Yr Ysbryd Glân

Pentecost - gan Joseph Tkach

Yr Ysbryd Glân - gan Michael Morrison

Dewch o Hyd i'n Hwyl - gan Tammy Tkach

Nid ydym ar ein pennau ein hunain - Barbara Dahlgren

Rhoddir anrhegion ysbrydol ar gyfer gwasanaeth - gan Michael Morrison

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon Rhan 17 - Gordon Green

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2016 01

 

Ionawr - Mawrth 2016 - Rhifyn 1

Beth yw'r ffordd

Iesu yr unig ffordd - gan Joseph Tkach

Beth sydd mor arbennig am Iesu - gan Shaun de Greeff

Rhannwch y Ffydd - Michael Morrison

Bydd rhywun arall yn ei wneud - gan Tammy Tkach

Pwy yw fy ngelyn - gan Robert Klynsmith

Gwrth-histamin i'r enaid - gan Elmar Roberg

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2015 04

 

Hydref - Rhagfyr 2015 - Rhifyn 4

Y stori garu dragwyddol

Y Drindod - gan Joseph Tkach

Mae Duw yn emosiynol - gan Takalani Musekwa

Datgloi Grym Duw mewn Gweddi - gan Tammy Tkach

Teyrnas Dduw (Rhan 6) - gan Gary Deddo

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 16) - gan Gordon Green

 

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2015 03

 

Gorffennaf - Medi 2015 - Rhifyn 3

Yn nerth Duw

Cyfraith a Gras - gan Joseph Tkach

Arfwisg Duw - gan Tim Maguire

GPS Duw (Yr Ysbryd Glân) - Barbara Dahlgren

Adnod Lwmp Aur - gan Joseph Tkach

Mae'n ein tywallt yn llawn - gan Tammy Tkach

Teyrnas Dduw (Rhan 5) - gan Gary Deddo

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2015 02

 

Ebrill - Mehefin 2015 - Rhifyn 2

Cerddwch gyda Duw

Sul y Pasg - gan Joseph Tkach

Gras mewn dioddefaint a marwolaeth - gan Takalani Musekwa

Yn Hoff y Brenin - gan Tammy Tkach

Teyrnas Dduw (Rhan 4) - gan Gary Deddo

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 15) - gan Gordon Green

Beth Dr. Doedd Faustus ddim yn gwybod - gan Neil Earle

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2015 01

 

Ionawr - Mawrth 2015 - Rhifyn 1

Pererindod

Ein gwir hunaniaeth a'n hystyr - gan Joseph Tkach

Nid wyf yn 100% Venda - gan Takalani Musekwa

Pe bawn i'n Dduw - Barbara Dahlgren

Teyrnas Dduw (Rhan 3) - gan Gary Deddo

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 14) - gan Gordon Green

Salm 9 a 10: Canmoliaeth a Gwahoddiad - Ted Johnston

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2014 04

 

Hydref - Rhagfyr 2014 - Rhifyn 4

Yr amser cywir

Oes ots pryd cafodd Iesu ei eni? - gan Joseph Tkach

The Humble King - gan Tim Maguire

Teyrnas Dduw (Rhan 2) - gan Gary Deddo

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (Rhan 13) - gan Gordon Green

1914-1918: "Y Rhyfel Sy'n Lladd Duw" - gan Neil Earle

 

 

 

 

 


 


03 olyniaeth 2014 03

 

Gorffennaf - Medi 2014 - rhifyn 3

 

DIM DEYRNAS HOFFI ERAILL

Deall y Deyrnas - Joseph Tkach

Cariad radical - Rick Schallenberger

Rwy'n gweld Iesu ynoch chi - Jessica Morgan

Yn y lle iawn ar yr amser iawn - Tammy Tkach

Teyrnas Dduw (Rhan 1) - Gary Deddo

Y ci ffyddlon - James Henderson

Salm 8: Arglwydd yr Anobeithiol - Ted Johnston