Nid oedd Iesu ar ei ben ei hun

238 Nid oedd Iesu ar ei ben ei hun

Lladdwyd gwneuthurwr trafferthion ar groes ar fryn brysglyd y tu allan i Jerwsalem. Nid oedd ar ei ben ei hun. Nid ef oedd yr unig drallod yn Jerwsalem y diwrnod gwanwyn hwnnw.

«Ich bin mit Christus gekreuzigt», schrieb der Apostel Paulus (Galater 2,20), aber Paulus war nicht der einzige. «Ihr seid mit Christus gestorben» sagte er anderen Christen (Kolosser 2,20). «Wir sind mit ihm begraben» schrieb er den Römern (Römer 6,4). Was geht hier vor sich? Alle diese Menschen waren nicht wirklich auf jenem Hügel in Jerusalem. Wovon redet Paulus hier? Alle Christen, ob sie es wissen oder nicht, haben am Kreuz Christi Anteil.

Oeddech chi yno pan groeshoeliasoch Iesu? Os ydych chi'n Gristion, yr ateb ydy ydy, roeddech chi yno. Roeddem gydag ef er nad oeddem yn ei wybod ar y pryd. Efallai fod hynny'n swnio fel nonsens. Beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd? Mewn iaith fodern byddem yn dweud ein bod yn uniaethu â Iesu. Rydym yn ei dderbyn fel ein cynrychiolydd. Derbyniwn ei farwolaeth fel taliad am ein pechodau.

Aber das ist noch nicht alles. Wir akzeptieren auch – und haben Anteil – an seiner Auferstehung! «Gott hat uns mit ihm auferweckt» (Epheser 2,6). Wir waren am Auferstehungsmorgen dort. «Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht» (Kolosser 2,13). «Ihr seid mit Christus auferstanden» (Kolosser 3,1).

Stori Crist yw ein stori os ydym yn ei derbyn, os cydsyniwn i gael ein huniaethu â'n Harglwydd croeshoeliedig. Mae ein bywyd yn gysylltiedig â'i fywyd, nid yn unig gogoniant yr atgyfodiad ond hefyd boen a dioddefaint ei groeshoeliad. Allwch chi ei dderbyn A allwn ni fod gyda Christ yn ei farwolaeth? Os ydym yn cadarnhau hynny, yna gallwn hefyd fod mewn gogoniant ag ef.

Gwnaeth Iesu lawer mwy na marw a chodi eto. Roedd yn byw bywyd o gyfiawnder ac rydyn ni hefyd yn rhannu yn y bywyd hwn. Nid ydym yn berffaith wrth gwrs - ddim hyd yn oed yn berffaith berffaith - ond fe'n gelwir i rannu ym mywyd newydd, gorlifol Crist. Mae Paul yn crynhoi'r cyfan wrth ysgrifennu: "Felly rydyn ni'n cael ein claddu gydag ef trwy fedydd i farwolaeth fel ein bod ninnau hefyd, fel Crist a godwyd oddi wrth y meirw trwy ogoniant y Tad, yn gallu cerdded mewn bywyd newydd." Claddu gydag ef, ei godi gydag ef, byw gydag ef.

Hunaniaeth newydd

Wie soll dieses neue Leben nun aussehen? «So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit» (Vers 11-13).

Wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, gehört unser Leben ihm. «Wir sind überzeugt, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (2. Korinther 5,14-15).

Yn union fel nad yw Iesu ar ein pennau ein hunain, felly nid ydym ar ein pennau ein hunain. Os ydym yn uniaethu â Christ, byddwn yn cael ein claddu gydag ef, byddwn yn codi i fywyd newydd gydag ef ac mae'n byw ynom ni. Mae gyda ni yn ein treialon ac yn ein llwyddiannau oherwydd bod ein bywyd yn perthyn iddo. Mae'n ysgwyddo'r baich ac mae'n cael cydnabyddiaeth ac rydyn ni'n profi'r llawenydd o rannu ei fywyd gydag ef.

Paulus beschrieb es mit diesen Worten: «Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat» (Galater 2,20).

"Cymerwch y groes arnat ti," gofynnodd Iesu i'w ddisgyblion, "a dilynwch fi. Adnabod eich hun gyda mi. Caniatáu i'r hen fywyd gael ei groeshoelio a'r bywyd newydd i lywodraethu yn eich corff. Gadewch iddo ddigwydd trwof. Gadewch imi fyw ynoch chi a rhoddaf fywyd tragwyddol ichi. »

Os gosodwn ein hunaniaeth yng Nghrist, byddwn gydag ef yn Ei ddioddefaint a'i lawenydd.

gan Joseph Tkach