Penderfyniadau neu weddi

423 rhagddodiad neu weddi Mae blwyddyn newydd arall wedi cychwyn. Mae llawer o bobl wedi gwneud penderfyniadau da ar gyfer y flwyddyn newydd. Yn aml mae'n ymwneud ag iechyd personol - yn enwedig ar ôl bwyta ac yfed llawer yn ystod y gwyliau. Mae pobl ledled y byd wedi ymrwymo i wneud mwy o chwaraeon, bwyta llai o losin ac yn gyffredinol eisiau gwneud llawer yn well. Er nad oes unrhyw beth o'i le â gwneud penderfyniadau o'r fath, nid oes gennym ni Gristnogion rywbeth yn y dull hwn.

Mae gan y penderfyniadau hyn i gyd rywbeth i'w wneud â'n pŵer ewyllys dynol, felly maen nhw'n aml yn ffysio allan. Mewn gwirionedd, mae arbenigwyr wedi olrhain llwyddiant addunedau'r Flwyddyn Newydd. Nid yw'r canlyniadau'n galonogol: mae 80% ohonyn nhw'n methu cyn yr ail wythnos ym mis Chwefror! Fel credinwyr, rydym yn arbennig o ymwybodol o ba mor ffaeledig ydym ni bodau dynol. Rydyn ni'n gwybod y teimlad y mae'r Apostol Paul yn ei ddisgrifio yn Rhufeiniaid 7,15: Nid wyf yn gwybod beth rwy'n ei wneud. Oherwydd nad ydw i'n gwneud yr hyn rydw i eisiau; ond yr hyn yr wyf yn ei gasáu, yr wyf yn ei wneud. Gellir clywed rhwystredigaeth Paul gyda'i ddiffyg pŵer ewyllys ei hun, gan ei fod yn amlwg yn gwybod beth mae Duw ei eisiau ganddo.

Yn ffodus, fel Cristnogion, nid ydym yn ddibynnol ar ein penderfyniad ein hunain. Gallwn droi at rywbeth sy'n llawer mwy effeithiol na pharodrwydd i newid ein hunain: gallwn droi at weddi. Trwy Iesu Grist a mewnlifiad yr Ysbryd Glân, gallwn gamu'n hyderus o flaen Duw ein Tad mewn gweddi. Rydyn ni'n gallu dod â'n hofnau a'n hofnau, ein llawenydd a'n pryderon dwfn ato. Mae'n ddynol edrych i'r dyfodol a gobeithio am y flwyddyn i ddod. Yn lle gwneud penderfyniadau da sy'n pylu cyn bo hir, fe'ch anogaf i ymuno â mi ac ymrwymo i wneud 2018 yn flwyddyn gweddi.

Nid oes unrhyw beth yn rhy ddibwys i ddod ag ef i'n tad cariadus. Ond yn groes i'r penderfyniadau ar ddechrau'r flwyddyn, mae gweddi nid yn unig yn bwysig i ni'n hunain. Gallwn hefyd ddefnyddio gweddi fel cyfle i ddod â phryderon pobl eraill at yr Arglwydd.

Das Privileg des Gebets für das neue Jahr ermutigt mich sehr. Sehen Sie, ich kann meine eigenen Ziele und Erwartungen für 2018 haben. Ich weiss jedoch, ich bin ziemlich machtlos, sie zu verwirklichen. Ich weiss aber, dass wir einen liebenden und allmächtigen Gott anbeten. In Kapitel acht des Briefes an die Römer, nur ein Kapitel nach seinem Klageruf über seinen eigenen schwachen Willen, ermutigt uns Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind (Römer 8,28). Gott ist in der Welt tätig, und sein allmächtiger, liebevoller Wille ist auf das Wohl seiner Kinder ausgerichtet, egal unter welchen Umständen sie leben.

Efallai bod rhai ohonoch wedi cael 2017 da iawn ac yn eithaf optimistaidd am y dyfodol. Roedd hi'n flwyddyn anodd i eraill, yn llawn brwydrau ac anawsterau. Maen nhw'n ofni y gallen nhw wynebu beichiau ychwanegol yn 2018. Waeth beth ddaw yn y flwyddyn newydd hon inni, mae Duw yn bresennol, yn barod i wrando ar ein gweddïau a'n ceisiadau. Mae gennym Dduw cariad anfeidrol a dim pryder y gallwn ddod ag ef ger ei fron yn rhy fach. Mae Duw yn gwerthfawrogi ein ceisiadau, ein diolchgarwch a'n pryderon mewn sgwrs agos ag ef.

Wedi'i gysylltu mewn gweddi a diolchgarwch

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfPenderfyniadau neu weddi