Y grawn gwenith

475 y gronyn gwenith

Annwyl ddarllenwyr

Mae'n haf. Mae fy syllu yn crwydro dros faes eang o ŷd. Mae clustiau ŷd yn aeddfedu yng ngolau'r haul cynnes ac yn barod ar gyfer y cynhaeaf yn fuan. Mae'r ffermwr yn aros yn amyneddgar nes y gall ddod â'i gynhaeaf i mewn.

Wrth i Iesu gerdded trwy faes ŷd gyda'i ddisgyblion, dyma nhw'n tynnu clustiau o ŷd, yn eu stwnsio yn eu dwylo ac yn bodloni eu newyn mwyaf â'r grawn. Mae'n anhygoel beth gall ychydig o rawn ei wneud! Yn ddiweddarach dywedodd Iesu wrth yr apostolion, "Y mae'r cynhaeaf yn helaeth, ond ychydig yw'r gweithwyr" (Mathew 9,37 cyfieithiad Genefa Newydd).

Yr ydych chwi, ddarllenwyr annwyl, yn edrych gyda mi dros y maes ŷd ac yn gwybod fod cynhaeaf mawr yn aros, sydd yn golygu llawer o waith. Rwyf am eich annog i gredu eich bod yn weithiwr gwerthfawr yng nghynhaeaf Duw ac ar yr un pryd yn perthyn i'r cynhaeaf eich hun. Cânt gyfle i weddïo dros y gweithwyr a'u llwyddiant yn ogystal â gwasanaethu eu hunain. Os ydych chi'n hoffi Ffocws Iesu, rhowch y cylchgrawn hwn fel anrheg neu tanysgrifiwch i rywun a allai fod â diddordeb. Mae hyn yn caniatáu iddi gymryd rhan yn y pleserau sy'n eich ysbrydoli chi'ch hun. Gwnewch eich gwaith gyda chariad diamod a dilynwch olion traed Iesu. Mae Iesu, y bara bywiol o'r nef, Yn boddhau newyn pob un heb fara.

Y ffermwr grawn yw meistr y cynhaeaf cyfan ac mae'n pennu'r amser iawn ar ei gyfer. Mae gronyn o wenith - gallwn ni gymharu ein hunain ag ef - yn cwympo i'r llawr ac yn marw. Ond nid yw drosodd. O un grawn mae clust newydd yn dwyn llawer o ffrwyth. «Y mae'r sawl sy'n caru ei fywyd yn ei golli; a phwy bynnag sy'n casáu ei einioes yn y byd hwn, fe'i ceidw i fywyd tragwyddol" (Ioan 12,25).

Gyda'r persbectif hwn, mae'n debyg y byddai'n well gennych edrych ar Iesu, sydd wedi mynd o'ch blaen at bwynt marwolaeth. Trwy ei atgyfodiad, mae'n rhoi bywyd newydd i chi yn ei ras.

Yn ddiweddar buom yn dathlu’r Pentecost, gwledd y cynhaeaf cyntaf. Tystia y wledd hon i dywalltiad yr Ysbryd Glan ar gredinwyr. Fel gwŷr a gwragedd y cyfnod hwnnw, gallwn yn awr gyhoeddi fod pawb sy’n credu yn yr atgyfodedig Iesu, Mab Duw, fel eu Gwaredwr yn rhan o’r cynhaeaf blaenffrwyth hwnnw.

Toni Püntener


pdfY grawn gwenith