Arwydd yr amseroedd

479 arwydd yr amseroeddAnnwyl ddarllenydd, annwyl ddarllenydd

Sut mae'r amser yn hedfan! Fe welsoch chi ysblander y blodau gyntaf yn y gwanwyn a blasu cynhesrwydd rhyfeddol yr haf cyn i chi dderbyn ffrwythau aeddfed y cynhaeaf. Nawr edrychwch i'r dyfodol gyda llygaid craff. Yn dibynnu ar ble rydych chi'n edrych, mae'ch syllu yn ymestyn i'r llwyn wedi'i addurno â rhew hoar, i'r goedwig yn y cysgod neu'r gadwyn o fryniau yn y cefndir ar y llun clawr. Efallai eich bod hefyd yn ymwneud â'r gorchudd cwmwl anhreiddiadwy, lle nad yw pobl yn profi dim o'r golau llachar sy'n disgleirio arnoch chi.

Rwy’n hapus i weld arwyddion yr amseroedd. Os edrychaf ar fy oriawr, mae'n dweud wrthyf faint o'r gloch yw hi ac ar yr un pryd mae'n dangos i mi beth mae wedi taro i mi. Ar gyfer hyn mae angen llygaid agored ysbrydol arnaf, dyma'r unig ffordd y gallaf ganfod Iesu a'r hyn y mae'n ei ddweud wrthyf.

Mae'r meddwl hwn yn dod â mi i'r lle yn y llythyr at y Corinthiaid, lle mae'n dweud: “Ond mae meddyliau pobl wedi eu tywyllu, a hyd heddiw mae gorchudd yn hongian dros eu meddyliau. Pan ddarllenir yr hen gyfraith gyfamod yn uchel, nid ydynt yn gweld y gwir. Gall y gorchudd hwn yn unig trwy gredu yng Nghrist I gael eich codi "(2. Corinthiaid 3,14 Beibl Bywyd Newydd).

Mae'r gorchudd hwn, gorchudd cwmwl ysbrydol, yn atal Iesu rhag cael ei ddarganfod. Gall ef yn unig fynd ag ef i ffwrdd oherwydd ef yw goleuni'r byd. Ni fydd unrhyw gyfraith na chadw unrhyw drefn yn dod â chi at ddarllenydd ysgafn, annwyl, ond Iesu yn unig. Hoffech chi dderbyn ei gynnig o gariad? Hyderwch y bydd yn rhoi golwg glir i chi y tu hwnt i amser ac i dragwyddoldeb.

Os ydych chi'n derbyn Iesu fel eich Arglwydd a'ch Meistr personol, mae ganddo ganlyniadau i'ch bywyd chi a bywyd eich cymdogion. "Ti yw goleuni'r byd. Gadewch i'ch goleuni ddisgleirio gerbron pobl fel y gallant weld eich gweithredoedd da a chanmol eich Tad yn y nefoedd »(oddi wrth Mathew 5,14 a 16).

Mae goleuni Iesu yn tywynnu ynoch chi pan fyddwch chi'n credu yn Iesu a'i air. Mae'r gorchudd wedi diflannu. Gyda'ch gwaith rydych chi'n cymryd rhan yn y cyhoeddiad pwysicaf yn nheyrnas Dduw, bod cariad Duw yn cael ei dywallt i'n calonnau.

Gyda hyn mae gennych yr offer i brofi sut mae effeithiau cariad trwy Fab ymgnawdoledig Duw yn effeithio ar eich bywyd, yn eich swyno ac yn anrhydeddu Duw.

Toni Püntener