Daeth â heddwch

"Ers i ni bellach gael ein cyfiawnhau gan ffydd, mae gennym ni heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist." Rhufeiniaid 5: 1

Mewn braslun gan y grŵp digrifwr Monty Python, mae grŵp Iddewig o sêl (zealots) yn eistedd mewn ystafell dywyll yn meddwl am ddymchwel Rhufain. Dywed un actifydd: “Fe wnaethon nhw dynnu popeth oedd gyda ni, nid yn unig oddi wrthym ni, ond hefyd oddi wrth ein tadau a'n cyndadau. A beth maen nhw erioed wedi'i roi inni yn gyfnewid? " Atebion y lleill oedd: «» Y draphont ddŵr, cyfleusterau glanweithiol, y strydoedd, y feddyginiaeth, yr addysg, yr iechyd, y gwin, baddonau cyhoeddus, gyda'r nos gallwch gerdded yn ddiogel ar y strydoedd, maen nhw'n gwybod sut i gadw trefn. "

Ychydig wedi ei gythruddo gan yr atebion, dywedodd yr actifydd, "Mae'n iawn ... heblaw am well glanweithdra a gwell meddygaeth ac addysg a dyfrhau ac iechyd y cyhoedd ... beth mae'r Rhufeiniaid wedi'i wneud i ni?" Yr unig ateb oedd: "Fe ddaethoch â heddwch!"

Gwnaeth y naratif hwnnw i mi ystyried y cwestiwn y mae rhai pobl yn ei ofyn, "Beth wnaeth Iesu Grist inni erioed?" Sut fyddech chi'n ateb y cwestiwn hwnnw? Yn union fel y gallem gyfrif y nifer o bethau a wnaeth y Rhufeiniaid, ni allem yn sicr gyfrif llawer o'r pethau a wnaeth Iesu inni. Byddai'r ateb sylfaenol, fodd bynnag, yr un peth ag a roddwyd ar ddiwedd y braslun - daeth â heddwch. Cyhoeddodd yr angylion hyn adeg ei eni: "Gogoniant i Dduw ar uchel, a heddwch ar y ddaear ymhlith dynion o bleser da!" Lukas 2,14
 
Mae'n hawdd darllen yr adnod hon a meddwl, “Rhaid i chi fod yn cellwair! Heddwch? Ni fu heddwch ar y ddaear ers geni Iesu. " Ond nid ydym yn sôn am ddiwedd gwrthdaro arfog na rhoi’r gorau i ryfeloedd, ond am heddwch â Duw, y mae Iesu am ei gynnig inni trwy ei aberth. Yn y Beibl mae'n dweud yn y llythyr at y Colosiaid 1,21-22 "A chithau, a fu unwaith yn ddieithrio ac yn elynion yn ôl yr agwedd mewn gweithredoedd drwg, mae bellach wedi cymodi yng nghorff ei gnawd trwy farwolaeth, er mwyn eich cyflwyno'n sanctaidd ac yn ddiamwys ac yn ddi-fai."

Y newyddion da yw bod Iesu, trwy ei eni, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, a'i esgyniad i'r nefoedd, eisoes wedi gwneud popeth sydd ei angen arnom i gael heddwch â Duw. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw ymostwng iddo a derbyn ei gynnig mewn ffydd. "Felly gallwn nawr lawenhau yn ein perthynas newydd ryfeddol â Duw oherwydd ein bod wedi derbyn cymod â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist." Rhufeiniaid 5:11

Gweddi

Dad, diolch nad ydym yn elynion i chi mwyach, ond eich bod wedi ein cymodi â chi trwy'r Arglwydd Iesu Grist a'n bod ni bellach yn ffrindiau i chi. Helpa ni i werthfawrogi'r aberth a ddaeth â heddwch inni. Amen

gan Barry Robinson


pdfDaeth â heddwch