Y fynedfa i'r cysegr

695 mynediad i'r cysegrCrogodd Iesu ar y groes. Efe a ddygodd holl bechodau y bobl i wneuthur cymod am hyn. Ychydig cyn ei farwolaeth dywedodd wrth ei Dad yn y nefoedd: "O Dad, i'th ddwylo di yr wyf yn rhoi fy ysbryd!" (Luc 23,46 ELB). Ar ôl i waywffon milwr dyllu ochr Iesu, gwaeddodd yn uchel a bu farw.

Ar yr union amser hwnnw, roedd y llen yn y deml a oedd yn gwahanu'r Sanctaidd oddi wrth y rhannau eraill o'r deml yn cael ei rhentu. Rhwystrodd y llen hon y ffordd i'r Sanctaidd Sanctaidd. Mae'r ffaith hon yn symboli bod Duw wedi eithrio'r bobl o'r cysegr oherwydd pechod. Dim ond unwaith y flwyddyn, ar Ddydd y Cymod, y cafodd yr Archoffeiriad fynediad i'r Sanctaidd. Yna gwnaeth gymod dros ei bechodau ei hun a phechodau'r bobl â gwaed anifeiliaid aberthol glân.

Dim ond yr offeiriaid oedd â mynediad i'r ardal gysegredig. Roedd rhannau cyfyngedig o'r cwrt blaen a'r cwrt wedi'u bwriadu ar gyfer yr Iddewon a'r Cenhedloedd. Yn ôl yr hanesydd Flavius ​​​​Josephus, roedd y llen tua 10 cm o drwch a 18 metr o uchder a phrin y gellid ei symud â'i bwysau. Pan fu farw Iesu, cafodd ei rwygo'n ddau o'r top i'r gwaelod.

Beth mae'r stori hon am y llen wedi'i rhwygo yn ceisio'i ddweud wrthym?
Trwy ei farwolaeth, agorodd Iesu ein mynediad anghyfyngedig i noddfa Duw. Trwy aberthu ei fywyd a thywallt ei waed, fe gaffaelodd faddeuant am bob pechod a chymododd ni â'r Tad. Mae'r ffordd i mewn i'r sanctaidd sancteiddio - tuag at Dduw - bellach yn hygyrch i bawb sy'n credu yn Iesu a'i waith o iachawdwriaeth.

Mae Duw wedi dod allan o'r deml o waith dyn ac ni fydd byth yn dychwelyd yno. Mae yr hen gyfamod â'i gyfundrefn grefyddol wedi dyfod i ben, yn gwneyd lle i'r cyfamod newydd. Nid oedd teml a gweinidogaeth yr archoffeiriad ond cysgod o'r hyn sydd i ddyfod. Roedd popeth yn pwyntio at Iesu. Ef yw dechreuwr a gorffenwr ffydd. Dangosir hyn gan Iesu, a aeth i mewn i'r Sanctaidd o Sanctaidd trwy ei farwolaeth fel yr Archoffeiriad perffaith. Gyda hyny cyflawnodd edifeirwch perffaith i ni.
Gallwn elwa’n fawr o fynediad Iesu i’r cysegr. Trwyddo ef yr ydym hefyd yn cael mynediad rhydd i'r cysegr, yr hwn a agorodd efe trwy ei farwolaeth. Iesu yw'r ffordd newydd a byw. Ef ei hun sy'n cynrychioli'r gorchudd rhwygo, a thrwy'r hwn y rhwygodd y rhwystr rhwng Duw a dynolryw. Nawr gallwn wynebu Duw yn hyderus. Diolchwn iddo o waelod ein calonnau am ei gariad anfesuradwy.

gan Toni Püntener