Canolbwyntiwch ar Iesu

474 safbwynt IesuAnnwyl ddarllenydd, annwyl ddarllenydd

Rydych chi'n cynnal rhifyn newydd o'r cylchgrawn "SUCCESSION" gyda'r enw "FOKUS JESUS" yn eich dwylo chi. Mae arweinyddiaeth WKG (Eglwys Dduw Fyd-eang y Swistir) wedi penderfynu cyhoeddi ei chylchgrawn ei hun mewn cydweithrediad â WKG (yr Almaen). Iesu yw ein ffocws. Edrychaf ar y llun o'r fenyw ifanc ar y dudalen flaen a gadael i mi fy hun gael fy heintio gan ei brwdfrydedd. Nid yw'n edrych arnaf gyda'i llygaid pefriog, ond yn gweld rhywbeth sy'n ei hudo'n llwyr. A allai fod IESU? Yn union y cwestiwn hwn mae Duw eisiau ei sbarduno ynddi, oherwydd ei fod eisiau ysbrydoli pob person gyda'i gariad a goleuo pob bywyd gyda'i oleuni. Yr ydych yn werthfawr ac yn annwyl yng ngolwg Iesu. Ond a oes ganddo yntau ddisgwyliad ohonoch chwi? Derbyn ei gariad diamod!

Mae’r adnod flaenllaw yn nheitl y cylchgrawn “FOKUS JESUS” i’w chael yn y bennod Efengyl Ioan 6,29: " Gwaith Duw yw eich bod yn credu yn yr hwn a anfonodd efe." Anfonodd yr Hollalluog Iesu i’r ddaear i’n hachub ni fodau dynol, i’n hachub ni rhag ein pechodau, i lefaru’n gyfiawn, i iacháu, i geryddu, i’n calonogi ac i gysuro. Hoffai fyw gyda ni am byth mewn cariad twymgalon. Beth yw eich ymrwymiad personol i'r gras hwn, y rhodd anhaeddiannol hon? I gredu yn Iesu, i ymddiried ynddo yn llwyr, oherwydd ef yw'r Gwaredwr i chi a fi.

Yr wyf yn cyfaddef: ni allaf achub fy hun gyda fy holl hyn a elwir yn gyflawniadau da, aberthau a gwasanaethau elusennol, oherwydd yr wyf yn gwbl ddibynnol ar Iesu. Ef yw'r unig un a all fy achub. Nid oes arnaf ofn derbyn ei gyflawn gymmorth er mwyn cael fy achub ganddo. Ydych chi'n teimlo fel fi? Maen nhw am gwrdd â Iesu "ar ddŵr y llyn". Cyn belled â'ch bod chi'n edrych ar Iesu, byddwch chi'n dod yn nes ato. Cyn gynted ag y byddwch chi'n canolbwyntio, fodd bynnag, ar donnau uchel eich bywyd, mae'n ymddangos eich bod chi'n suddo i'r dŵr. Mae Iesu'n dod i fyny atoch chi, yn cymryd eich llaw ac yn dod â chi i ddiogelwch - gydag ef! Eich ffydd yw gwaith Duw ynoch chi.

Toni Püntener


pdfCanolbwyntiwch ar Iesu