Codwch yr Arglwydd, fy enaid

402 dyrchafu yr arglwydd fy enaidMae'r rhan fwyaf o blant yn dod i adnabod chwyddwydrau a chael hwyl yn eu defnyddio i weld popeth wedi'i chwyddo. Mae pryfed yn edrych fel bwystfilod o nofelau ffuglen wyddonol. Mae gronynnau o faw a thywod yn edrych fel gwely afon enfawr neu fel anialwch. Pan fyddwch chi'n rhoi chwyddwydr ar wyneb ffrind, mae rheswm fel arfer i chwerthin.

Nid oedd Mair, mam Iesu, yn gwybod eto am chwyddwydrau. Ond roedd hi'n ymwybodol o'r hyn roedd hi'n ei ddweud yn Luc 1,46 Dywedodd wrth iddi deimlo clod yn ffrwydro o'r tu mewn wrth y newyddion y byddai'n derbyn y fendith o fod yn fam i'r Meseia. " A Mair a ddywedodd : ' Y mae fy enaid yn gogoneddu yr Arglwydd.' Mae y gair Groeg am " ddyrchafu " yn golygu gwneuthur mawr a dyrchafedig, ac yna mewn ystyr eangach i ddyrchafu, gogoneddu, dyrchafu, dyrchafu, mawrhau. Mae un sylwadaeth yn dweud: «Mae Mair yn dyrchafu'r Arglwydd trwy ddweud wrth eraill mor uchel a mawr yw ef yn eu golwg. Gyda'r ymadrodd (yn Groeg), mae Mair yn nodi bod ei mawl i Dduw yn dod o waelod ei chalon. Mae ei haddoliad yn bersonol iawn; mae'n dod o'r galon." Enw cân o fawl Mair yw'r "Magnificat", sef yr ymadrodd Lladin am "elevate, magnify". Dywedodd Mair fod ei henaid yn mawrhau yr Arglwydd. Mae cyfieithiadau eraill yn defnyddio’r geiriau «canmol, dyrchafu, gogoneddu».

Sut allwch chi godi'r Arglwydd? Efallai bod y geiriadur yn rhoi rhai awgrymiadau inni. Un peth pwysig yw ei wneud yn fwy o ran maint. Os ydym yn codi'r Arglwydd, bydd yn tyfu'n dalach. Dywedodd JB Philipps: "Mae eich duw yn rhy fach." Mae codi a dyrchafu’r Arglwydd yn ein helpu ni ac eraill i ddeall faint talach ydyw nag yr oeddem yn ei feddwl neu ei ddychmygu.

Ystyr arall yw gwneud i Dduw sefyll o flaen llygaid dynion yn fwy ac yn bwysicach. Pan rydyn ni'n meddwl amdano ac yn siarad am ba mor dal yw'r Arglwydd, mae'n ein helpu i ddeall pwy ydyn ni iddo. Mae ffyrdd a meddyliau Duw gymaint yn uwch ac yn fwy na’n rhai ni, ac mae’n rhaid i ni atgoffa ein hunain a’n gilydd. Gallwn dyfu'n dalach yn ein llygaid os nad ydym yn ofalus.

Dywed Joe Stowell, "Pwrpas ein bywyd yw gadael i eraill weld sut beth yw Duw wrth iddynt wylio a phrofi Ei gariad trwom ni." Fe allech chi ddweud bod ein bywyd fel ffenestr lle mae pobl eraill yn gweld Crist yn byw ynom ni. Defnyddiodd eraill y gymhariaeth ein bod fel drychau yn ei adlewyrchu ef a'i gariad. Gallem ychwanegu at y rhestr ein bod yn chwyddwydr. Wrth i ni fyw, mae ei gymeriad, ei ewyllys, a'i ffyrdd i'r gynulleidfa ddod yn gliriach ac yn fwy.

Tra byddwn ni'n byw bywydau tawel a thawel ym mhob duwioldeb ac anrhydedd (1. Timotheus 2,2), rydym i gadw'r ffenestr yn lân, dangos adlewyrchiad clir a chynyddu bywyd a chariad Iesu o'n mewn. Dyrchefwch yr Arglwydd, fy enaid!

gan Tammy Tkach


pdfCodwch yr Arglwydd, fy enaid