Codwch yr Arglwydd, fy enaid

402 dyrchafu yr arglwydd fy enaid Mae'r rhan fwyaf o blant yn dod i adnabod chwyddwydrau a chael hwyl yn eu defnyddio i weld popeth wedi'i chwyddo. Mae pryfed yn edrych fel bwystfilod o nofelau ffuglen wyddonol. Mae gronynnau o faw a thywod yn edrych fel gwely afon enfawr neu fel anialwch. Pan fyddwch chi'n rhoi chwyddwydr ar wyneb ffrind, mae rheswm fel arfer i chwerthin.

Maria, die Mutter Jesu, wusste noch nichts von Vergrösserungsgläsern. Aber ihr war bewusst, was sie in Lukas 1,46 sagte, als sie spürte, wie in ihrem Inneren Lobpreis über die Nachricht hervorbrach, dass sie den Segen empfangen würde, die Mutter des Messias zu sein. «Und Maria sprach: ‚Meine Seele erhebt den Herrn.» Das griechische Wort für «erheben» bedeutet gross und erhaben machen, und dann im erweiterten Sinne erhöhen, verherrlichen, lobpreisen, hoch loben, vergrössern. Ein Kommentar sagt: «Maria erhöht den Herrn, indem sie anderen erzählt, wie hoch und erhaben er aus ihrer Sicht ist. Mit der Wendung (im Griechischen) verweist Maria drauf hin, dass ihr Lobpreis für Gott aus ihrem tiefsten Herzen kommt. Ihre Anbetung ist sehr persönlich; sie kommt von Herzen.» Der Lobgesang der Maria wird das «Magnifikat» genannt, was der lateinische Ausdruck für «erheben, vergrössern» ist. Maria sagte, dass ihre Seele den Herrn erhebt. Andere Übersetzungen benutzen die Worte «preisen, erhöhen, verherrlichen».

Sut allwch chi godi'r Arglwydd? Efallai bod y geiriadur yn rhoi rhai awgrymiadau inni. Un peth pwysig yw ei wneud yn fwy o ran maint. Os ydym yn codi'r Arglwydd, bydd yn tyfu'n dalach. Dywedodd JB Philipps: "Mae eich duw yn rhy fach." Mae codi a dyrchafu’r Arglwydd yn ein helpu ni ac eraill i ddeall faint talach ydyw nag yr oeddem yn ei feddwl neu ei ddychmygu.

Ystyr arall yw gwneud i Dduw sefyll o flaen llygaid dynion yn fwy ac yn bwysicach. Pan rydyn ni'n meddwl amdano ac yn siarad am ba mor dal yw'r Arglwydd, mae'n ein helpu i ddeall pwy ydyn ni iddo. Mae ffyrdd a meddyliau Duw gymaint yn uwch ac yn fwy na’n rhai ni, ac mae’n rhaid i ni atgoffa ein hunain a’n gilydd. Gallwn dyfu'n dalach yn ein llygaid os nad ydym yn ofalus.

Dywed Joe Stowell, "Pwrpas ein bywyd yw gadael i eraill weld sut beth yw Duw wrth iddynt wylio a phrofi Ei gariad trwom ni." Fe allech chi ddweud bod ein bywyd fel ffenestr lle mae pobl eraill yn gweld Crist yn byw ynom ni. Defnyddiodd eraill y gymhariaeth ein bod fel drychau yn ei adlewyrchu ef a'i gariad. Gallem ychwanegu at y rhestr ein bod yn chwyddwydr. Wrth i ni fyw, mae ei gymeriad, ei ewyllys, a'i ffyrdd i'r gynulleidfa ddod yn gliriach ac yn fwy.

Während wir ein ruhiges und stilles Leben in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit führen (1. Timotheus 2,2), sollen wir das Fenster sauber halten, eine klare Reflektion zeigen und das Leben und die Liebe Jesu in uns erhöhen. Erhebe den Herrn, meine Seele!

gan Tammy Tkach


pdfCodwch yr Arglwydd, fy enaid