Gwybodaeth gyfreithiol

Die Website www.wkg-ch.org der Weltweite Kirche Gottes (WKG Schweiz) dient ausschliesslich der allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Unsicherheiten des Mediums gebieten, folgende Vorbehalte anzubringen. Im konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten.

Cynnwys gwefan

Mae WKG Swistir yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau dibynadwyedd y wybodaeth a gyflwynir, ond nid yw'n gwneud unrhyw ymrwymiadau o ran cywirdeb, dibynadwyedd na chyflawnrwydd y wybodaeth a gynhwysir ar y wefan. Mae hawliadau atebolrwydd yn erbyn difrod sylweddol neu amherthnasol a achosir gan ddefnyddio neu beidio â defnyddio'r wybodaeth a ddarperir neu trwy ddefnyddio gwybodaeth anghywir ac anghyflawn wedi'u heithrio'n sylfaenol.

Ymwadiad am ddolenni a chyfeiriadau

Diese Website enthält Links (Verweise) zu weiteren Websites. Die WKG Schweiz hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die innerhalb des Webauftrittes der WKG Schweiz gelinkt wird, trägt die Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst.

Fformat ffeil

Als Basis für die Dokumente auf unserem Internetauftritt haben wir uns bewusst auf das PDF-Format (Adobe Portable Document Format) beschränkt. Damit Sie diese Dokumente öffnen können, benötigen Sie den Adobe-Reader. Sie können den "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » lawrlwytho am ddim.

Rhybudd hawlfraint

Mae cynnwys a strwythur yr erthyglau a'r delweddau a gyhoeddir ar y wefan hon yn cael eu gwarchod gan hawlfraint. Mae angen caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan WKG Swistir ar gyfer unrhyw ddefnydd na chaniateir gan gyfraith hawlfraint. Dim ond at ddefnydd personol, preifat ac anfasnachol y gellir gwneud allbrintiau a lawrlwythiadau o wefannau.

Dilysrwydd cyfreithiol yr ymwadiad hwn

Mae'r ymwadiadau hyn i'w hystyried fel rhan o'r cyhoeddiad rhyngrwyd y cawsoch eich cyfeirio ohono. Os na ddylai rhannau neu fformwleiddiadau unigol o'r testun hwn gyfateb yn llwyr i'r sefyllfa gyfreithiol berthnasol mwyach, nid yw gweddill y ddogfen yn cael eu heffeithio gan eu cynnwys a'u dilysrwydd.

diweddariadau

Mae WKG Swistir yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r wefan hon ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw.