Ewyllys da dieithriaid

"Dangoswch i mi a'r wlad rydych chi nawr yn aros fel dieithryn yr un daioni ag yr wyf i wedi'i ddangos i chi" (1. Moses 21,23).

Sut ddylai gwlad ddelio â'i dieithriaid? Ac yn bwysicach fyth, sut dylen ni ymddwyn pan rydyn ni'n ddieithryn mewn gwlad arall? I 1. Yn Moses 21 roedd Abraham yn byw yn Gerar. Ymddengys iddo gael ei drin yn dda, er gwaethaf y twyll a wnaeth Abraham yn erbyn Abimelech brenin Gerar. Roedd Abraham wedi dweud hanner gwirionedd wrtho am ei wraig Sarah i amddiffyn ei hun rhag cael ei lladd ei hun. O ganlyniad, bu bron i Abimelech odinebu gyda Sara. Fodd bynnag, ni ad-dalodd Abimelech ddrwg am ddrwg, ond rhoddodd Sarah, gwraig Abraham, yn ôl iddo. Ac Abimelech a ddywedodd: “Wele fy ngwlad o'ch blaen; byw lle mae'n dda yn eich llygaid! " 1. Yn y modd hwn rhoddodd hynt rydd i Abraham trwy'r deyrnas i gyd. Hefyd rhoddodd fil o siclau arian iddo (adnod 20,15).

Sut ymatebodd Abraham? Gweddïodd dros deulu ac aelwyd Abimelech y byddai melltith di-haint yn cael ei chodi oddi arnyn nhw. Ond roedd Abimelech yn dal i fod yn amheus. Efallai ei fod yn gweld Abraham fel pŵer i gael ei ystyried. Felly atgoffodd Abimelech Abraham sut yr oedd ef a'i ddinasyddion yn ei drin â lles. Gwnaeth y ddau ddyn gyfamod, roeddent am fyw gyda'i gilydd yn y wlad heb ymddygiad ymosodol nac elyniaeth. Addawodd Abraham na fyddai’n gweithredu’n dwyllodrus mwyach. 1. Moses 21,23 a dangos gwerthfawrogiad am y lles.

Yn ddiweddarach o lawer, dywedodd Iesu yn Luc 6,31 "Ac fel rydych chi am i bobl wneud i chi, gwnewch yr un peth iddyn nhw!" Dyma ystyr yr hyn a ddywedodd Abimelech wrth Abraham. Dyma wers i bob un ohonom: P'un a ydym yn lleol neu'n dramor, dylem fod yn garedig ac yn garedig tuag at ein gilydd.


Gweddi

Dad cariadus, helpwch ni i fod bob amser yn garedig gyda'n gilydd trwy eich Ysbryd. Yn enw Iesu Amen!

gan James Henderson


pdfEwyllys da dieithriaid